promo
PDF Tisk Email

P1301982Spolehlivost, zodpovědnost, zkušenost

Vítám vás na webových stránkách určených firmám i jednotlivcům, kteří potřebují profesionální překlad technických, medicínských nebo jiných textů z anglického či italského jazyka. Kvalitní a spolehlivé překladatelské a tlumočnické jazykové služby poskytuji již od roku 1997. Velkou péči věnuji kvalitě výsledného textu a jeho jazykové úrovni. U každého překladu důsledně dbám na úplnost (tj. aby nedošlo k vynechání slova nebo části textu v porovnání s originálním textem) přesnost a dodržení jednotnosti terminologie, které jsou zajištěny několikastupňovou kontrolou jednak v průběhu překladu, jednak na závěr před odevzdáním hotového textu. Samozřejmostí je dodržování typografických pravidel a grafická úprava překladu odpovídající vzhledu originálního dokumentu, včetně obrázků, stylů, barevnosti atd.

Poskytované služby

Překlady z/do italštiny
Překlady z angličtiny
Tlumočení italštiny
Technické a medicínské překlady, lokalizace sw
 
Poskytuji kvalitní jazykové služby založené na bohatých dlouholetých překladatelských i praktických zkušenostech a odborných znalostech.

Specializuji se především na překlady technické dokumentace – manuálů a návodů z nejrůznějších průmyslových oborů a z oblasti zdravotnické techniky, ale i na odborné medicínské překlady z angličtiny a italštiny. Působím také jako tlumočnice italštiny při obchodních a hlavně technických jednáních, například při montážích a opravách nejrůznějších (automatizovaných) strojních zařízení, školení jejich obsluhy apod.

Nabízím tyto služby:
  • technické překlady z oboru lékařské a zdravotnické techniky, překlady uživatelských příruček laboratorních a lékařských přístrojů, překlady návodů k použití spotřebního materiálu, příbalových letáků, bezpečnostních listů a návodů k chemickým přípravkům a lékům, s využitím odborného vzdělání a znalostí z oboru;
  • technické překlady z oboru strojních a výrobních zařízení, elektrotechniky, elektronických zařízení, softwaru apod. Odborné překlady technické dokumentace - manuálů, návodů k obsluze např. dřevozpracujících strojů, manipulačních zařízení, slévárenských zařízení, přístrojů, specializovaných automatizovaných výrobních zařízení, spotřebičů, telekomunikačních zařízení a mnoha dalších;
  • lokalizace softwaru pro strojní zařízení i lékařské a laboratorní přístroje;
  • medicínské překlady, např. lékařské studie a jiné odborné texty;
  • obchodní a právní překladyÂobchodních dokumentů, např. smluv, korespondence...
  • překlady publikací, obecných či publicistických textů, propagačních materiálů;
  • tlumočení italštiny při obchodních a technických jednáních, tlumočení a jazyková asistence při instalacích a servisu strojů a zařízení ve výrobních podnicích, při zaškolování obsluhy strojů apod.doprovodné tlumočení;
  • revize a korektury překladů, jazykové testování softwaru.

Nástroje CAT

SDL Trados Studio Web Icons 017

Při technických překladech pracuji s programem SDL Trados, který je nástrojem CAT (=Computer Aided Translation) neboli počítačem podporovaného překladu, s nímž mám již dlouholeté zkušenosti. Pracuji s programy Trados Studio 2014 a Trados Studio 2017. Jde o moderní software používaný profesionálními překladateli a agenturami po celém světě, který díky využití překladové paměti a možnosti vytváření terminologických databází z překládaných oborů napomáhá zlepšování a udržování jednotnosti a správnosti používané terminologie. Výsledkem je zkvalitnění a zrychlení překladu, a tedy kratší dodací lhůty. Další výhodou je podpora mnoha formátů překládaných dokumentů, např. MS Excel, Word, prezentací Power Point, ale i jiných (např. formátů pro DTP studia), takže vzhled přeloženého dokumentu pak přesně odpovídá originálu. Pracuji i s dalšími nástroji CAT jako Passolo, Wordfast, Across, případně Qt Linguist nebo Transit.